Romania

Romania

Prin înființarea a 11 membri fondatori, pe 25 ianuarie 2005, Societatea Ortopedică Ortopedică pentru Proteză și Ortopatie ISPO România a fost înființată cu personalitate juridică. Mai târziu, ea a fost afiliată Asociației Medicale din România intern și afiliată internațional la Societatea Internațională de Protetică și Orthotică – ISPO, cu sediul la Copenhaga.

Scopul acestei companii este bazat pe activitatea profesională multidisciplinară a sănătății persoanelor cu dizabilități locomotorii, este identificarea, susținerea și promovarea sistematică a valorilor din domeniul protezei și ortezei, pentru a asigura dezvoltarea continuă a cunoștințelor și practicii medicale În domeniu Creșterea eficienței actului de amputare, proteză / orteză și îngrijire a pacienților cu dizabilități locomotorii, pentru reintegrarea socială, recâștigarea demnității personale și a statutului lor social adecvat prin dezvoltarea educației (formare profesională, Specializare, reconversie, policlinică etc.) În domeniul construcției protezelor și ortezelor și, în general, a tuturor serviciilor medicale și a altor activități în domeniu.

Astăzi, oferta ISPO de orientare multidisciplinară oferă prin parteneriate academice, congrese mondiale, conferințe și simpozioane regionale și revista “Protetica și Orthotics International”, revista ISPO oferă toate cele de filiale naționale din țările afiliate, promovând prin publicarea de studii și studii naționale, științific Și garantează tehnic informațiile la cel mai înalt nivel și oferind o infrastructură tehnică adecvată dezvoltării tehnologiilor biomedicale actuale, protezele bionice fiind ultima cucerire tehnică la granița dintre bionică și cibernetică.

office@isporomania.ro

http://www.isporomania.ro/home