Print Page | Contact Us | Sign In | Register
Norway
Share |

ISPO Member Societies

ISPO Norway

Contact:

Email

Address:

 

ISPO Norge

c/o Andreas Huck
Hilton 47 b
2040 Kløfta
Norway

 

Website:

Vårt mål er å bidra til å øke kunnskapsnivået om amputasjonsproblematikk, protese-, ortose- og fottøybehandling. Samt profilere betydningen av tverrfaglig teamarbeid innen behanding, forskning og produksjon. For å sikre at vi når våre mål arrangerer vi kurs og deltar i undervisning.

International Society for Prosthetics and Orthotics (ISPO) ble grunnlagt i 1970 som en privat organisasjon basert på frivillig arbeid av flere faggrupper innen helseprofesjonene med fokus på tverrfaglig klinikk og undervisning på internasjonalt nivå.